The Revolution Will Be Performed. Cameras and Mass Protests in the Perspective of Contemporary Art

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Revolution Will Be Performed. Cameras and Mass Protests in the Perspective of Contemporary Art'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities