Het publiek heeft er recht op. Studie van het publiekrechtelijk kader voor het delen van persoonsgegevens door overheden. Voorwoord

Onderzoeksoutput: Foreword/postscript

Samenvatting

In België beschikken we voortaan over het boek Een verkennend onderzoek van de relatie tussen privacy-, grondwettelijk, gegevensbeschermings- en administratief recht aan de hand van de uitwisseling van gegevens tussen besturen van topauteur Dirk De Bot om in kaart te brengen hoe gegevens vandaag worden uitgewisseld. De Bot is een van de zeldzame academici die deze materie kent en met distantie kan benaderen. In voorliggend boek, dat als een eerste deel uit een tweeluik moet begrepen worden, bekijkt hij de grote juridische bouwstenen die bepalen hoe overheden gegevens kunnen delen. De vragen die in het boek gesteld worden en beantwoord worden zijn belangrijk. Ik overloop enkele van de meest belangrijke vragen die in de nu volgende negen hoofdstukken worden behandeld. Ik stip nu al aan dat het merendeel van deze vragen nog nergens in de literatuur aan bod is gekomen, laat staan dat de vragen werden gesteld.
Vertaalde titel van de bijdrageThe right to have a framework for data exchanges between governments
Originele taal-2Dutch
TitelEen juridische analyse van authentieke registers, de bestuurlijke verplichting tot onrechtstreekse verkrijging, dienstenintegratoren en machtigingscomités als de 4 sleutelconcepten van interbestuurlijk gegevensverkeer, (in de reeks Privacy en persoonsgegevens), Brussel, ASP/Politeia, 2015, (1177 p.)
UitgeverijASP Academic and Scientific Publishers
Pagina's51-54
Aantal pagina's4
ISBN van geprinte versie978 90 5718 420 8
StatusPublished - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het publiek heeft er recht op. Studie van het publiekrechtelijk kader voor het delen van persoonsgegevens door overheden. Voorwoord'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit