The Role of Physicians During Hunger Strikes of Undocumented Migrant Workers in a Non-Custodial Setting

Rita Vanobberghen, Fred Louckx, Anne-Marie Depoorter, Dirk Devroey, Jan Vandevoorde

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Role of Physicians During Hunger Strikes of Undocumented Migrant Workers in a Non-Custodial Setting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences