The SARCUS project: evidence-based muscle assessment through ultrasound

Stany Perkisas, Stephane Baudry, Juergen Bauer, David Beckwee, Anne-Marie De Cock, Hans Hobbelen, Harriet Jager-Wittenaar, Agnieszka Kasiukiewicz, Francesco Landi, Ester Marco, Ana Merello, Karolina Piotrowicz, Elisabet Sanchez, Dolores Sanchez-Rodriguez, Aldo Scafoglieri, Alfonso Cruz-Jentoft, Maurits Vandewoude

Onderzoeksoutput: Letter

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)157-158
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Geriatric Medicine
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 15 feb 2019

Citeer dit