The social composition of plaintiffs and defendants in the Peacemaker court, Leiden, 1750-1754

Griet Vermeesch

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

8 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten