The Transfer of Sphingomyelinase Contributes to Drug Resistance in Multiple Myeloma

Sylvia Faict, Inge Oudaert, Ludovic D'Auria, Jonas Dehairs, Ken Maes, Philip Vlummens, Kim De Veirman, Elke De Bruyne, Karel Fostier, Isabelle Vande Broek, Rik Schots, Karin Vanderkerken, Johannes V Swinnen, Eline Menu

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

34 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Transfer of Sphingomyelinase Contributes to Drug Resistance in Multiple Myeloma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences