The Transformative Power of Urban Arrival Infrastructures: Berlin’s Refugio and Dong Xuan Center

René Kreichauf, Olivia Rosenberger, Paul Strobel

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Transformative Power of Urban Arrival Infrastructures: Berlin’s Refugio and Dong Xuan Center'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences