De behandeling van patiënten met psychopathie: de mythes eindelijk voorbij?

Onderzoeksoutput: ArticleVulgarizing

Samenvatting

Binnen de (forensische) geestelijke gezondheidszorg heerst het idee dat patiënten met psychopathie hun leven lang een grote bedreiging vormen voor de maatschappij, zelfs indien ze behandeld worden. Sterker nog, vele behandelaars gaan ervan uit dat psychopathische patiënten door het volgen van een therapeutische behandeling nog gevaarlijker kunnen worden en dus bij voorkeur uit behandelprogramma’s geweerd dienen te worden. Maar vanwaar komt deze beeldvorming vandaan? En in welke mate klopt dit beeld van de onbehandelbare psychopathische persoon? Met dit artikel willen we dit heersende idee aan de hand van wetenschapelijke evidentie uitdagen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's1
Aantal pagina's1
Nee4
Specialist publicatie In-Mind magazine
StatusPublished - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De behandeling van patiënten met psychopathie: de mythes eindelijk voorbij?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit