The trigeminal nerve supply of the eye

Marcel Ten Tusscher

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)183-186
Aantal pagina's4
TijdschriftOrbit (Amsterdam, Netherlands)
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1993

Citeer dit