The twisted group ring isomorphism problem over fields

Leo Margolis, Ofir Schnabel

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The twisted group ring isomorphism problem over fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics