The Use of Murine Models for Studying Mechanistic Insights of Genomic Instability in Multiple Myeloma

Onderzoeksoutput: Scientific reviewpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Use of Murine Models for Studying Mechanistic Insights of Genomic Instability in Multiple Myeloma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences