The use of Ti-plasmids as plant-directed gene vectors.

L. Willmitzer, A. Depicker, P. Dhaese, H. De Greve, J. P. Hernalsteens, M. Holsters, J. Leemans, L. Otten, J. Schröder, G. Schröder, P. Zambryski, M. Van Montagu, J. Schell

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)106-114
Aantal pagina's9
TijdschriftFolia Biologica
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1 jan 1983

Citeer dit