Theological and Religious Statements in Isaac Newton's Queries/Quaestiones to the Opticks/Optice, 1704-1730

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

In this essay, we provide a thematic editorial history of the theological and religious statements in the Queries/Quaestiones to the Opticks/Optice. Based on our editorial history, we document and discuss a number of important changes in Isaac Newton’s theological thought. 

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-10
Aantal pagina's10
TijdschriftEuropean Journal of Science and Theology
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - feb 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Theological and Religious Statements in Isaac Newton's Queries/Quaestiones to the Opticks/Optice, 1704-1730'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit