Therapeutic hypothermia after traumatic brain injury in children: to cool or not to cool?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)185-186
Aantal pagina's2
TijdschriftResuscitation
Volume79
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - nov 2008

Citeer dit