Therapeutic intertia and the Hawthorne effect in the management of hypertension: results of the I-decide survey

Onderzoeksoutput: Editorial

Samenvatting

No abstract available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)282-283
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Hypertension
Volume28
Nummer van het tijdschriftJUN
StatusPublished - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Therapeutic intertia and the Hawthorne effect in the management of hypertension: results of the I-decide survey'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit