Thiol-disulphide independent in-cell trapping for the identification of peroxiredoxin 2 interactors

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)
134 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thiol-disulphide independent in-cell trapping for the identification of peroxiredoxin 2 interactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry