Third sector challenges in the contemporary world

Bernd Helmig, Marc Jegers, I. Lapsley, Inger Johanne Pettersen

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftJOURNAL OF ACCOUNTING AND ORGANIZATIONAL CHANGE
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2021

Citeer dit