Ti plasmids of Agrobacterium as conjugative plasmids [29]

C. Genetello, N. Van Larebeke, M. Holsters, A. De Picker, M. Van Montagu, J. Schell

Onderzoeksoutput: Letterpeer review

69 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)561-563
Aantal pagina's3
TijdschriftNature
Volume265
Nummer van het tijdschrift5594
DOI's
StatusPublished - 1 dec 1977

Citeer dit