To deny, to justify, or to apologize: Do social accounts influence stress levels in the aftermath of psychological contract breach?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'To deny, to justify, or to apologize: Do social accounts influence stress levels in the aftermath of psychological contract breach?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences

Social Sciences