Toepassing van voedingsinterventie in de niet-farmacologische behandeling van hyperlipidemie.

Patrick Mullie, E. Muls, G. Vansant, A.r. Grivegnee, P. Autier

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 2003

Bibliografische nota

Tijdschrift voor Geneeskunde,59,215-218

Citeer dit