Peperduur of gemeengoed? Peperconsumptie in het Romeinse Rijk gekwantificeerd

Frits Heinrich, Merit Hondelink

Onderzoeksoutput: Article

Vertaalde titel van de bijdrageTop dollar delicacy or generic good? Quantifying pepper prices and pepper consumption in the Roman Empire
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-31
Aantal pagina's10
TijdschriftTMA. Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie
Volume56
StatusPublished - 2017

Citeer dit