Toward a European social topography: the contemporary relevance of Pierre Bourdieu’s concept of ‘social space’

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)359-374
Aantal pagina's16
TijdschriftEuropean Societies
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 27 mei 2018

Citeer dit