Towards an ecological approach for sustainable urban planning: the case of the Brussels-Capital Region

Philip Stessens

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Samenvatting

Niet beschikbaar
Originele taal-2English
Begeleider(s)/adviseur
  • Canters, Frank, Promotor
Datum van toekenning19 jun 2019
StatusPublished - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards an ecological approach for sustainable urban planning: the case of the Brussels-Capital Region'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit