Training Level Does Not Affect The Negative Effect Of Mental Fatigue On Visuomotor Performance.

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)637-637
TijdschriftMedicine & Science in Sports & Exercise
Volume51
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun 2019

Citeer dit