Translation, German Federal Constitutional Court Judgment of the Maastricht Treaty of October 12, 1993

Christopher Kuner, Gerhard Wegen

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)388-444
Aantal pagina's56
TijdschriftInternational Legal Materials
Volume33
StatusPublished - 1994

Citeer dit