Transverse Maxillary Development in Complete Cleft Patients: Comparison of 2 Treatment Strategies by Longitudinal and Cross-Sectional Model Analysis

Natalie Loomans, Oona Decombel, Klara Goethals, Maurice Y Mommaerts

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transverse Maxillary Development in Complete Cleft Patients: Comparison of 2 Treatment Strategies by Longitudinal and Cross-Sectional Model Analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences