Trauma Tango: Airway, Breathing, Circulation vs Circulation, Airway, Breathing—Dancing Through Life’s Emergency Scenarios.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftJournal of the American College of Surgeons
Volume238
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1 mei 2024

Citeer dit