Trib. UE (7e ch. élargie) n° T-816/17, T-318/18, 12 mai 2021 (Grand-Duché de Luxembourg, Amazon EU Sàrl, Amazon.com, Inc. / Commission européenne) - Nieuwe tegenslag voor de Europese Commissie in de strijd tegen fiscale rulings [staatssteun]

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)922-926
Aantal pagina's5
TijdschriftNieuw Juridisch Weekblad
Nummer van het tijdschrift453
StatusPublished - 31 dec 2021

Citeer dit