Triboelectric backgrounds to radio-based polar ultra-high energy neutrino (UHEN) experiments

Stijn Buitink, Hershal Pandya, Dieder Van den Broeck, Simon De Kockere, Krijn De Vries, Uzair Abdul Latif, Olaf Scholten, Nicolaas Van Eijndhoven

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Triboelectric backgrounds to radio-based polar ultra-high energy neutrino (UHEN) experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy