Twee open brieven. Climacus en Anti-Climacus over de unieke interpretatie van Kierkegaards oeuvre.

Johan Taels, Karl Verstrynge, H. Willemsen (Redacteur), O. Zijlstra (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

In dit artikel gaan beide auteurs in op de positie van Climacus en Anti-Climacus als sleutelfiguren voor de wijsgerige betekenis van Kierkegaards oeuvre. Ze publiceren daartoe twee open brieven van de hand van genoemde pseudoniemen, met als opzet de gespannen structuur van het oeuvre van de Deen te belichten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)23-29
Aantal pagina's7
TijdschriftFilosofie
Volume1
Nummer van het tijdschriftJaargang 19
StatusPublished - 1 feb 2009

Bibliografische nota

H. Willemsen & O. Zijlstra

Keywords

  • Kierk
  • Hermeneutiek
  • Existentialisme

Citeer dit