Twenty-four Years of the Journal of Prehistoric Religion. Editorial

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Overview of twenty-four years of Journal of Prehistoric Religion
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-5
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Prehistoric Religion
Nummer van het tijdschrift22
StatusPublished - 2010

Bibliografische nota

Karin Nys

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Twenty-four Years of the Journal of Prehistoric Religion. Editorial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit