Two- and Three-Dimensional Flow of Groundwater

Florimond De Smedt, Wouter Zijl

Onderzoeksoutput: Book

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
UitgeverijCRC Press
Aantal pagina's79
ISBN van geprinte versie9781138578883
StatusPublished - 2017

Citeer dit