Two Approaches to Civilian Defence: Instrumentalists and Structuralists.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)316-320
Aantal pagina's5
TijdschriftBulletin of Peace Proposals
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1978

Bibliografische nota

Bulletin of Peace Proposals, Vol. 9, (1978), No. 4, pp. 316-320

Citeer dit