Two last wills of Hadriaan Beverland (1650-1716). A comparative study.

Rudolf De Smet, H. Bots Ii (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

Hadria(a)n Beverland (Le plus grand libertin de son siècle) wrote two last wills . Until now they were unpublished in a correct way. We tried to offer to the reader a textcritical edition with commnetary.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)17-28
Aantal pagina's12
TijdschriftLias
Volume1
Nummer van het tijdschrift36
StatusPublished - 2009

Bibliografische nota

H. BOTS et alii

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two last wills of Hadriaan Beverland (1650-1716). A comparative study.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit