Two sciences of perception and visual art.

Erik Myin

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)47-59
Aantal pagina's13
TijdschriftJournal of Consciousness Studies
Volume7
Nummer van het tijdschrift8-9
StatusPublished - 2000

Bibliografische nota

Journal of Consciousness Studies, 7 (no 8-9), pp. 47-59.

Citeer dit