Ubiquitin and SUMO systems in the regulation of mitotic checkpoints

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

52 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)324-332
Aantal pagina's9
TijdschriftTrends. Biochem. Sci.
Volume6
Nummer van het tijdschrift31
StatusPublished - 2006

Citeer dit