Uithanden gegeven jongeren. Een onderzoek naar de gevolgen van de uithandengeving op trajecten in de jongvolwassenheid.

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)459-463
Aantal pagina's5
TijdschriftPanopticon
Volume42
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - sep 2021

Citeer dit