Ultrasonic evaluation of self-healing cementitious materials with superabsorbent polymers: Mortar vs. concrete

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultrasonic evaluation of self-healing cementitious materials with superabsorbent polymers: Mortar vs. concrete'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Chemistry