UnCHKed DNA replication: a stressful matter

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3917-3918
TijdschriftCell Cycle
Volume11
Nummer van het tijdschrift21
StatusPublished - 1 nov 2012

Citeer dit