Uncommon cause of psychotic behavior in a 9-year-old girl: a case report

Willemina Van Putten, Said Hachimi-Idrissi, Anna Jansen, Viola Van Gorp, Luc Huyghens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncommon cause of psychotic behavior in a 9-year-old girl: a case report'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences