Unifiers as Equivalences Proof-Relevant Unification of Dependently Typed Data

Jesper Cockx, Dominique Devriese, Frank Piessens

Onderzoeksoutput: Chapter

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Unifiers as Equivalences Proof-Relevant Unification of Dependently Typed Data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science