Untangling Composite Commits Using Program Slicing

Onderzoeksoutput: Conference paper

10 Citaten (Scopus)
265 Downloads (Pure)

Zoekresultaten