Untangling Composite Commits Using Program Slicing

Onderzoeksoutput: Conference paper

10 Citaten (Scopus)
265 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Untangling Composite Commits Using Program Slicing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science