Updated algorithms for managing frequent gastro-intestinal symptoms in infants

Yvan Vandenplas, Pedro Alarcon

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Updated algorithms for managing frequent gastro-intestinal symptoms in infants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences