Urban studies of Belgian geographers at the turn of the millenium

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)189-200
Aantal pagina's12
TijdschriftBelgeo
Volume1
StatusPublished - 2000

Bibliografische nota

Belgeo, pp. 189-200, 2000

Citeer dit