US 10245778 (reissue of US 6103007): Inorganic resin compositions, their preparation and use thereof

Jan Wastiels (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Samenvatting

Anorganische cement op basis van wollastoniet en een waterige oplossing van metaalfosfaten
Originele taal-2English
StatusPublished - 1970

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'US 10245778 (reissue of US 6103007): Inorganic resin compositions, their preparation and use thereof'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit