Using an online tool to support school-based ICT policy planning in primary education

R. Vanderlinde, J. van Braak, J. Tondeur

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)434-447
TijdschriftJournal of Computer Assisted Learning
Volume26
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - okt 2010

Citeer dit