Validation of Self-Healing Properties of Construction Materials through Nondestructive and Minimal Invasive Testing

D. Snoeck, F. Malm, V. Cnudde, C.U. Grosse, K. Van Tittelboom

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer1800179
Pagina's (van-tot)1-28
Aantal pagina's28
TijdschriftAdvanced Materials Interfaces
Volume5
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit