Validity of the relationship between mobility group box-1 protein and poor post-cardiac arrest neurological outcome during renal replacement therapy

Patrick M Honore, David De Bels, Luc Kugener, Sebastien Redant, Rachid Attou, Andrea Gallerani, Herbert D Spapen

Onderzoeksoutput: Letter

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer84
Pagina's (van-tot)84-84
Aantal pagina's1
TijdschriftCritical Care
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 12 mrt 2019

Citeer dit