Valpreventie bij thuiswonende ouderen. Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen.

K. Milisen, J Coussement, E Vlaeyen, Ivan Bautmans, I Bertrand, S. Boonen, Dirk Cambier, L De Coninck, M De Cuyper

Onderzoeksoutput: BookResearch

Samenvatting

Verschillende bestaande richtlijnen en initiatieven rond valpreventie bij thuiswonende ouderen in Vlaanderen werden in opdracht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samengevoegd tot een uniforme richtlijn (zie historiek). Tegelijkertijd werd een update voorzien op basis van nieuwe bevindingen uit de literatuur. Vanaf heden wordt de omschrijving "uniforme richtlijn valpreventie Vlaanderen" vervangen door "praktijkrichtlijn valpreventie voor Vlaanderen". Iedere oudere is immers uniek: hoewel valpreventie om een zekere structuur vraagt, hoeft de aanpak niet noodzakelijk uniform te zijn voor alle ouderen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijAcco
Aantal pagina's92
ISBN van geprinte versie978-90-334-8064-5
StatusPublished - 2010

Citeer dit